Tentang kami:

Blog Jahidih Saili saya bangunkan sebagai salah satu daripada alternatif untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam mahupun di luar kelas. Blog merupakan keperluan PdP pada zaman sekarang. Aplikasinya sebagai Blended Learning memudahkan perhubungan dua hala antara guru dan pelajar.