Wednesday, 18 April 2018

Panduan Penulisan RPH Kelas Abad Ke-21RPH merupakan dokumen yang penting bagi guru, penulisan RPH juga perlu mengikut perubahan dasar dan pekeliling. Selaras dengan pelaksanaan KSSR dan PBS di semua peringkat, penulisan RPH juga perlu selaras dengan kehendak Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran.

Kesilapan menulis RPH menyebabkan PDP tidak dapat dijalankan dengan baik dan teratur sehingga menyebabkan objektif PDP tidak dapat dicapai keseluruhannya.
Kini penulisan RPH yang lengkap juga meliputi segala aspek, dan kini diterapkan beberapa elemen seperti KBAT, EMK, STEM dan sebagainya.

Bagaimanakan Format Penulisan RPH yang betul dan menepati kehendak kurikulum? Hasil pemantauan dari PPD dan JPN mendapati wujud perkara berikut:

– Penulisan RPH ringkas dan tidak dapat menggambarkan proses PDP yang sebenar.
– Penulisan Aktiviti tidak menepati dan menggambarkan objektif.
– Penulisan impak/refleksi masih boleh dibaiki.
– Guru memerlukan ruang penulisan yang lebih besar untuk menulis rancangan.
– Semakan pihak pentadbir memerlukan penelitian. 

RPH merupakan SKT bagi guru, penulisan RPH perlu disediakan dengan jelas dan tepat serta disemak dengan teliti oleh Pengetua dan Guru Besar.
Kepada yang ingin melihat Contoh dan Panduan Penulisan RPH yang sebenar yang lengkap boleh rujuk pada pautan di bawah.