Wednesday, 18 April 2018

KATA KERJA UNTUK MENUNJUKKAN TINGKAH LAKU DALAM PENULISAN OBJEKTIF


 https://s3.amazonaws.com/pas-wordpress-media/content/uploads/2014/07/business-planning-653x339.jpg

OBJEKTIF perlu dibina berdasarkan SP/Huraian Sukatan Pelajaran.
KATA KERJA dalam SP/Huraian Sukatan Pelajaran yang TIDAK BOLEH DIPERHATIKAN perlu ditukar seperti di bawah:

MENGINGAT DITUKAR KEPADA:
Menyenaraikan
Menamakan
Memilih
Melabelkan
Menyebut, dsbnya.

MEMAHAMI DITUKAR KEPADA:
Menjelaskan
Menukarkan
Menganggarkan
Meringkaskan
Memberikan contoh, dsbnya.

MENGAPLIKASIKAN DITUKAR KEPADA:
Menunjukkan
Menjalankan
Melukis
Mengubah
Mengira
Melakarkan, dsbnya.

MENGANALISIS DITUKAR KEPADA:
Membandingkan
Membezakan
Mengklasifikasikan
Mencerakinkan
Menyusun, dsbnya.

MENILAI DITUKAR KEPADA:
Membuat keputusan
Membuat kesimpulan
Membuat hipotesis
Menguji
Memberikan hujah
Membuat justifikasi, dsbnya.

MENCIPTA DITUKAR KEPADA:
Membina
Menghasilkan
Mengadaptasikan
Mencipta
Mereka bentuk, dsbnya.

NOTA:
Setiap OBJEKTIF perlu mengandungi SATU KATA KERJA atau TINGKAH LAKU sahaja.

Sumber