Tuesday, 27 February 2018

Sikh

Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

  SIKH

SIKH

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
3.5.1 PENGASAS AGAMA SIKH

Menurut Singh, H. (1969), agama Sikh diasaskan oleh dan turun temurun hingga sepuluh orang guru berganti-ganti. Akhirnya ajaran ini telah dibukukan dalam (Kitab suci) yang menjadi guru bersama-sama dengan kaum Khalsa dan membentuk agama ini.

Perkataan ‘Sikh’ berasal daripada bahasa Punjab yang bererti penuntut atau penganut. Orang-orang Sikh ialah pengikut Guru Nanak I hingga Guru Nanak X (Gobind Singh).


3.5.2 KITAB SUCI

Kitab suci agama Sikh, Guru Granth Sahib Ji, yang ditulis dalam bentuk puisi mengandungi ajaran etika kerohanian yang boleh diringkaskan dalam tiga bahagian iaitu keperluan memajukan manusia, hubungan sesama manusia yang sepatutnya dan keselarasan dengan entiti roh yang merupakan matlamat paling penting untuk dicapai.

Kitab suci ini biasanya diletakkan dalam Gurdwara (rumah ibadat) di atas sebuah meja. Seseorang yang masuk ke rumah ibadat hendaklah berserban. Apabila menghadapi kitab suci, dia hendaklah mengangkat sembah seperti menghadap seorang raja sambil sujud ke lantai dan memberikan persembahan.


3.5.3 NILAI KEPERIBADIAN MULIA DALAM AGAMA SIKH

1. Kebijaksanaan atau

2. Kejujuran

3.

4. Kesederhanaan

5.

6. Merendah diri

7.

Prinsip K ajaran Sikh:

i. : Rambut yang tidak dipotong
ii. Kara: Gelang besi di tangan kanan
iii. : Seluar dalam pendek
iv. Kangha: Sikat yang diperbuat daripada kayu dan sentiasa terletak di dalam serban di atas kepala
v. : Pedang dipakai di pinggang


3.5.4 HARI PERAYAAN KAUM SIKH

i. Hari Kebesaran yang paling mulia oleh agama dan masyarakat Sikh ialah hari pada 13 April setiap tahun.
ii. Hari Katak , iaitu hari kelahiran Guru Nanak juga dirayakan secara formal dan besar-besaran.