Tuesday, 27 February 2018

NILAI EKSTRINSIK DAN INTRINSIK

Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

  NILAI EKSTRINSIK DAN INTRINSIK

NILAI EKSTRINSIK DAN INTRINSIK

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Definisi Instrumental / Ekstrinsik
Kualiti yang atau ditolak sebagai alat mencapai sesuatu .

Definisi Intrinsik
Kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata kerana ia baik atau buruk tanpa mengambil kira .

Instrumental / Ekstrinsik
pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat.

Intrinsik
pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat. Nilai tersebut sendiri sebagai matlamat akhir.


Contoh Instrumental / Ekstrinsik
a. Menjatuhkan hukuman buang kepada pelajar yang melanggar disiplin dengan tujuan menjadi kepada pelajar lain.
b. Mengenakan hukuman bunuh kepada pengedar dadah bagi menghapuskan kegiatan pengedaran dadah.
c. Menjaga kebersihan semasa kempen menjaga alam sekitar.
d. Ahmad menghormati ibu bapanya kerana ingin mewarisi harta mereka.

Contoh Intrinsik
a. Menjatuhkan hukuman buang kepada pelajar yang melanggar disiplin kerana mengikut peruntukan undang-undang tatatertib IKM/KKTM.
b. Mengenakan hukuman bunuh kepada pengedar dadah kerana mengikut undang-undang negara.
c. Amalan kebersihan mesti diamalkan walau di mana kita berada.
d. Ahmad menghormati ibu bapanya kerana ia satu kewajipan.