Monday, 19 February 2018

Lembaran Kerja Berasaskan iThink

Lembaran Kerja Peta iThink

Guru-guru yang ingin memberi latihan kepada murid meningkatkan kemahiran berfikir murid dalam mengembangkan idea menggunakan peta pemikiran ithink bolehlah memberi latihan ini.Muat Turun Latihan Peta i-think

Sumber