Tuesday, 27 February 2018

Kristian

Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

  KRISTIAN

KRISTIAN

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
3.6 KRISTIAN

Kristian merupakan agama yang dibawa oleh Jesus Christ lebih kurang 2000 tahun yang lampau. Kitab suci Kristian adalah Bible yang terdiri daripada (Perjanjian Lama) dan New Testament (Perjanjian Baru).


3.6.1 EMPAT TEMA AGAMA KRISTIAN

i. Tuhan ialah menerima tuhan, pencipta seluruh alam dan maha pengasih, penyayang dan pengampun.

ii. Imej Christ ialah memuliakan tuhan.

iii. Tuhan ialah apabila tuhan menggunakan kuasa tertingginya dalam dunia yang berdosa untuk menolong dan menyelamatkan orang yang berdosa.

iv. Kehidupan abadi ialah individu itu akan mengenali tuhan dan Jesus Christ yang dihantar oleh tuhan untuk menyelamatkan alam dunia yang berdosa.


3.6.2 10 RUKUN AGUNG

i. Jangan ada tuhan-tuhan lain di hadapanku.
ii. Jangan membina apa-apa yang meyerupai apa-apa di atas syurga, bumi atau air bawah bumi.
iii. Jangan menggunakan nama Tuhanmu dengan sebarang tujuan jahat.
iv. Ingatlah dan kuduskanlah hari .
v. Hormatilah ayah dan ibumu.
vi. Jangan membunuh.
vii. Jangan .
viii. Jangan mencuri.
ix. Jangan membuat tuduhan palsu terhadap .
x. Jangan berhasrat memiliki harta benda, isteri, orang gaji, atau apa-apa yang dipunyai jiranmu.