Tuesday, 27 February 2018

Islam

Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

  ISLAM

ISLAM

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
3.7.1 PENGERTIAN ISLAM

Islam merupakan nama yang diberikan oleh Allah SWT kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Perkataan Islam berasal dari bahasa Arab yang kata akarnya sa-la-ma bermaksud , tulen dan suci daripada sebarang kecacatan batin, damai, aman, sejahtera dan taat serta menyerah.

Islam bermaksud (mengesakan) Allah SWT, patuh, tunduk dan jujur hati kepadaNya serta beriman dengan ajaranNya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Islam bukan sahaja menyentuh soal ritual semata-mata seperti sembahyang, puasa, zakat dan beribadat di masjid, malah ia meliputi segala aspek kehidupan manusia seperti jual beli, perkahwinan, jenayah dan sebagainya.


3.7.2 RUKUN ISLAM

Rukun Islam ada lima iaitu:

Pertama: Mengucap Dua Kalimah

Kedua: Mendirikan

Ketiga: Berpuasa Sebulan Di Bulan

Keempat: Mengeluarkan

Kelima: Menunaikan Haji di Baitullah


3.7.3 RUKUN IMAN

Pertama : Percaya Kepada SWT

Kedua : Percaya Kepada

Ketiga : Percaya Kepada Kitab-Kitab

Keempat : Percaya Kepada Para Nabi Dan .

Kelima : Percaya Kepada Hari

Keenam : Percaya Kepada Qada’ Dan


3.7.4 PERAYAAN AGAMA ISLAM

Hari Raya

Aidiladha

Quran

Maulud

Awal