Tuesday, 27 February 2018

Hindu

Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

  HINDU

HINDU

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
3.4.1 PENGASAS AGAMA HINDU

Agama Hindu merupakan agama di dunia. Agama Hindu tidak mempunyai pengasas atau satu kitab suci tertentu.


3.4.2 KITAB

Kitab dan ajaran terawal yang dituis dalam bahasa Sanskrit adalah dalam bentuk empat Veda iaitu:

i.
ii. Yajur Veda
iii. Atharva Veda
iv.

Intisari falsafah agama Hindu terdapat dalam . Upanishad berpunca daripada kata-kata yang bermaksud ‘duduk dekat dengan setia’. Penulisan dalam Upanishad adalah berkaitan dengan khutbah atau perbualan antara guru dengan anak murid.

Penekanan utama dalam Upanishad ialah hubungan duniawi dengan batin swadiri dan tumpuan setiap individu ialah mencapai kerohanian untuk bersatu semula dengan pencipta.


3.4.3 ASAS AJARAN AGAMA HINDU

Ajaran penting dalam agama hindu ialah kewujudan yang maha esa dan teragung. Di dalam Veda, tuhan teragung ialah Brahman. Menurut agama Hindu, tuhan iaitu Brahman ialah satu sahaja tetapi diwakili dalam berbagai-bagai aspek dan dikenali dengan pelbagai nama. Berdasarkan keperluan penganutnya, Brahman boleh menjelma dalam sebarang rupa mengikut persepsi penganut.

Penjelmaan tuhan dalam pelbagai rupa ialah satu proses berterusan mengikut tempat dan masa apabila diperlukan. Penjelmaan Bahman yang dipuja oleh penganut agama Hindu ialah Triniti Hindu iaitu (pencipta), Vishnu (pemelihara) dan (pemusnah).


3.4.4 NILAI UTAMA AGAMA HINDU

1. (tanggungjawab)
2. (kasih sayang)
3. Dhruthi (keberanian dan ketepatan)
4. (timbang rasa)
5. Damo (mengawal fikiran)
6. (tidak tamak)
7. Showcha (kebersihan)
8. (Mengawal perasaan)
9. Dheer (membentuk fikiran yang tetap)
10. Vidyaa (ilmu dan pandangan rohani)
11. Maakkrodha (keseimbangan)
12. (mencintai kebenaran)


3.4.5 PERAYAAN AGAMA HINDU

Masyarakat India mempunyai berbagai-bagai perayaan. Tiga jenis perayaan utama ialah Deepavali, Thaipusam dan Thai Ponggal.


Thaipusam