Monday, 19 February 2018

EVIDENCE penarafan kendiri SKPMg2 Standard 4

 https://www.students4bestevidence.net/wp-content/uploads/2017/03/evidence.jpg

1. Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT)
2. Rancangan Pelajaran Harian (RPH) - mesti lengkap menunjukkan ada pelbagai strategi pengajaran, objektif boleh diukur, refleksi dicatatkan, pentaksiran/penilaian dicatat dalam aktiviti dan BBM/BBB
3. ABM/BBM/BBB
4. Hasil kerja murid - buku latihan, lembaran kerja, karya murid, projek murid
5. Bahan hasil perbincangan murid
6. Latihan pemulihan & latihan pengayaan
7. Bahan pentaksiran - borang atau latihan @ bahan pentaksiran
8. Borang perekodan TP @ Band
9. Gambar aktiviti murid, gambar ketika guru menggunakan sistem kawalan kelas, sistem untuk mengenal pasti kefahaman murid dan sebagainya
10. Bahan TMK/site VLE-frog berserta bahan latihan di dalamnya
11. Buku catatan untuk merekod nama murid yang bertanyakan soalan di dalam kelas