Tuesday, 27 February 2018

Buddha

Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

  BUDDHA

BUDDHA

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
3.1.1 PENGASAS

Pengasas agama Buddha ialah (563- 483 S.M) bergelar Buddha, iaitu “”. Buddha ialah nama gelaran yang diberikan kepada seorang selepas beliau mencapai ‘enlightenment’ iaitu mendapat ilham atau kesedaran yang mendalam.


3.1.2 KITAB DAN SUMBER AGAMA BUDDHA

Buddha sendiri tidak menulis apa-apa buku tetapi pengikutnya telah banyak menghasilkan buku yang berkaitan dengan ajarannya. Ini termasuk buku “ ” yang banyak mengandungi ciri-ciri yang ada pada agama Hindu. Sebenarnya, agama Buddha telah mengamalkan ‘Ideologi’ dalam ajaran agama Hindu dan mengikis sebahagian daripada ajaran agama Hindu yang tidak sesuai. Sebagai contoh, dalam bab “” di dalam buku “Tripitaka” ajaran Buddha banyak mempunyai penjelasan empirikal, iaitu berdasarkan pengalaman-pengalaman lepas.

Penganut agama Buddha amat percaya akan ‘’ dan ‘rebirth’ dan ia dikaitkan dengan perbuatan dan tingkahlaku manusia. Ia menitik beratkan perbuatan baik dibalas dengan baik dan perbuatan jahat dibalas keburukan.


3.1.3 EMPAT KEBENARAN MULIA

i. kesengsaraan (Dukkha)
ii. Bagaimana wujudnya kesengsaraan ()
iii. Penamatan kesengsaraan (atau mencapai ) (Nirodha)
iv. Menamatkan kesengsaraan (atau jalan lapan lapis mulia) ()


3.1.4 JALAN LAPAN LAPIS MULIA

Jalan Lapan Lapis mulia merangkumi lapan aspek berikut:

i. yang benar (right understanding)
ii. Pemikiran yang benar (right thought)
iii. yang benar (right speech)
iv. Pergerakan badan yang benar (right bodily action)
v. yang benar (right livehood)
vi. Usaha yang benar (right effort)
vii. Pengambilberatan yang benar (right mindfulness)
viii. perhatian yang benar (right concentration)


3.1.5 PERAYAAN BUDDHA

Perayaan Buddha yang paling penting ialah Hari iaitu hari untuk merayakan kelahiran, pencapaian pengajaran agung dan kewafatan Gautama Buddha. Di Malaysia hari Wesak diisytiharkan sebagai cuti umum rasmi sejak 1962. Pada hari tersebut penganut agama Buddha memberi hormat kepada pengasas agama itu di kuil atau vihara dengan mengadakan upacara agama menerusi bacaan kata-kata suci (sutra) oleh sami untuk merestukan doa pada semua makhluk. Satu amalan pada hari Wesak ialah persembahan cahaya lilin, bunga dan gaharu kepada pengasas agama itu dan pemberian dana kepada kumpulan sami serta orang yang memerlukan bantuan.