Monday, 19 February 2018

45 Kaedah Pembelajaran Abad 21

 http://www.esolve.ca/wp-content/uploads/2016/05/research.jpg

STRUKTUR PEMBELAJARAN KOPERATIF 

1. Fan-N-Pick 

Setiap ahli ada peranan, dan setiap peranan dimainkan secara bergilir-
gilir
· Pelajar 1 : susun kad seperti kipas
· Pelajar 2 : pilih kad dan bacakan soalan
· Pelajar 3 : jawab soalan
· Pelajar 4 : beri respon dan pujian kepada jawapan yang diberi 

2. Inside-Outside Circle 

§ Cari pasangan
§ Bentuk dua bulatan , satu di dalam (Bulatan 1) dan satu di luar (Bulatan 2). Berdiri menghadapi pasangan
§ Guru beri soalan /tugasan kepada murid dalam Bulatan 1.
§ Pelajar dalam Bulatan 2 menjawab dan rakanyna hanya mendengar
§ Beri pujian atau kukuhkan jawapan kawan apabila ia telah habis bercakap.
§ Kemudian tukar peranan dengan soalan baru
§ Akhir sekali tukar pasangan dengan rakan di sebelah kanan dalam bulatan 

3. Match Mine 

· Empat orang murid duduk dalam satu pasukan
· Setiap dua orang cari pasangan dalam pasukan tersebut
· Setiap pasangan diberi kad untuk memisahkan mereka .
· Pelajar 1 mengarahkan Pelajar 2 melukis atau meneka gambar yang ada pada Pelajar 1
(Pelajar 2 tidak dapat melihat apa yang dipegang oleh Pelajar 1 )
Apa yang dilukis atau ditekanya bergantung kepada kefahamannya dari arahan atau mesej yang disampaikan olehPelajar 1
· Pelajar 1 melihat hasil yang dibuat oleh Pelajar 2 dan mereka saling kukuh mengukuh
· Kemudian kedua-duanya tukar peranan 

4. Same Different 

· 2 orang pelajar dalam kumpulan mencari persamaan dan perbezaan dalam dua gambar yang ada pada setiap orang dari mereka
· Kemudian mereka bandingkan jawapan
· Akhir sekali tukar pasangan dalam kumpulan 

5. Rally Robin 

· Pelajar dalam bentuk berpasangan bergilir-gilir memberi respon tentang satu-satu perkara secara lisan 

6. Round Robin 

· Aktiviti seperti Rally Robin tetapi dilakukan dalam pasukan berempat 

7. Rally Table 

· Secara berpasangan pelajar bergilir-gilir memberi respon atau menyelesaikan masalah dengan menulis di atas kertas yang sama dan menggunakan pen/pensil yang sama 

8. Round Table 

· Dilakukan seperti Rally Table tetapi dalam pasukan berempat 

9. Simultaneous Round Table 

· Dalam pasukan pelajar menulis respon kepada masalah dalam kertas masing-masing.
· Kemudian mereka mengedar catatan mereka mengikut pusingan jam supaya setiap ahli pasukan dapat menambah/membetulkan apa yang ditulis. 

10. Spin-N-Think 

· Kadbod yang ada anak panah dan boleh dipusing digunakan untuk menentukan giliran siapa yang menyoal, menjawab, membetulkan dan memuji 

11. Talking Chips 

· Setiap ahli dalam pasukan meletakkan cip di tengah-tengah apabila ingin bercakap dan memberi pendapat
· Mereka tidak boleh mengulangi giliran bercakap sehingga setiap orang diberi peluang 

12. Jigsaw Problem Solving 

· Dalam pasukan berempat, pelajar mencari klu atau pelengkap kepada masalah dengan bergerak kepada kumpulan lain. 

13. Mix-N-Match

· Pelajar bergaul dan bergerak mencari bahan/perkara yang boleh dipadankan dengan bahan yang ada pada dirinya 

14. Trade-A-Problem 

· Pasukan membina masalah/soalan dan menghantar kepada pasukan lain untuk dicari penyelesaian 

15. Team Stand-N-Share

· Ahli pasukan berdiri
· Guru/rakan lain memberi soalan
· Pasukan hanya boleh duduk jika bersetuju dan berkongsi jawapan/pendapat dengan pasukan lain 

16. Find the Fib/Guess the Fib 

· Seorang ahli dalam pasukan memberi tiga penerangan tentang sesuatu yang sebenarnya hanya dua yang betul atau benar. Satu lagi adalah salah
· Ahli lain diminta mencari yang mana yang salah 

17. Line Ups 

· Dalam pasukan berempat pelajar membuat barisan
· Pasukan diminta memberi jawapan kepada masalah yang diberi
· Pasukan membuat garisan lurus kalau setuju dan garisan terpisah-pisah kalau tidak setuju 

18. Formations 

· Pasukan membentuk symbol, perkataan atau cara lain untuk menunjukkan kesepakatan 

19. Window Pane 

· Guru melukis satu gambar tentang sesuatu konsep/ perkara pada carta/papan hitam
· Ahli dalam pasukan bergilir-gilir menyambung melukis untuk menerangkan lagi konsep/perkara tersebut 

20. Showdown 

· Setiap ahli pasukan menulis satu jawapan /penyelesaian kepada masalah
· Pada masa yang ditetapkan semua menunjukkan jawapan secara serentak
· Setiap ahli membetulkan dan mengukuhkan jawapan rakan 

21. Lyrical Lessons 

· Pasukan tulis lirik /nyanyi lagu mengikut rentak tradisional yang disukai kanak-kanak 

22. Timed Pair Share 

· Secara pasangan, Pelajar 1 berkongsi pengalaman satu penyelesaian dalam masa yang ditetapkan dengan Pelajar 2
· Kemudian tukar peranan 

23. Stir- the- Class 

· Pasukan duduk dalam bulatan
· Membincangkan jawapan untuk menyelesai masalah
· Apabila sudah dapat satu penyelesaian, berdiri bahu ke bahu untuk menunjukkan persetujuan
· Bila loceng dibunyi, ahli yang nombornya dipanggil bergerak ke pasukan baru untuk soalan yang berikutnya 

24. Team Word-Web 

· Pelajar tulis topic di tengah-tengah kertas mahjong
· Setiap ahli pasukan menulis idea dalam peta minda mengikut warna pen yang berbeza untuk menunjukkan sumbangan idea setiap dari mereka 

25. Mendeklamasi sajak/ menyanyi lagu 

· Seorang pelajar mendeklamasikan baris pertama sajak atau menyanyi lagu
· Kemudian diikuti oleh rakan pasangannya
· Akhirnyna bersama-sama mendeklamasi /menyanyi bersama-sama dalam harmoni 

26. Paraphrase Passport 

· Pelajar hanya boleh memberi sumbangan idea setelah ia boleh mengulang jawapan kawan sebelumnya 

27. Mix-Freeze Group 

· Pelajar membentuk pasukan mengikut arahan guru
· Bagi yang tidak sempat membentuk pasukan dalam masa yang ditetapkan, diletakkan dalam “Lost and Found” 

28. Think-Pair-Share 

· Guru kemukakan masalah kepada ahli pasukan
· Setiap ahli diberi masa untuk berfikir, kemudian membincangkannya dengan ahli pasukan yang lain secara berpasangan
· Semua ahli Pasukan diminta pula berkongsi jawapan kepada penyelesaian masalah 

29. Roam the Room 

· Dengan isyarat guru , murid secara individu bergerak untuk melihat hasil perbincangan atau hasil kerja rakan-rakan
· Apabila guru beri isyarat kedua, semua balik ke tempat asal dan kongsi dalam pasukan apa yang dipelajari dari rakan/pasukan lain 

30. Gallery Tour 

· Seperti di atas tetapi mereka bergerak secara pasukan
· Hasil pasukan lain ditampal atau di lukis atas meja untuk pasukan lain melihat/membacanya
· Pasukan asal hendaklah meletakkan kertas dan pensil di atas meja supaya pasukan yang datang melawat boleh beri komen atau pengukuhan hasil kerja mereka
· Ahli kumpulan juga diarahkan oleh guru untuk berpecah sementara waktu untuk melihat stesen lain pula
· Setelah kembali semula ke pasukan asal, ceritakan/laporkan pembelajaran/pengalaman yang diperolehi 

31. Three Stray, One Stay 

· Tiga ahli pasukan pergi melihat hasil atau berbincang dengan pasukan lain
· Seorang tinggal untuk menyambut kedatangan rakan lain dan untuk menjelaskan kedudukan /hasil kerja pasukannya
· Bila selesai Murid 2 pula tinggal dan jalankan tugas di atas
· Kemudian Murid 3 pula tinggal dan begitulah seterusnya. 

32. Rotating Review 

· Pasukan bincang topic
· Buat carta/pengurusan grafik
· Kemudian ke kumpulan lain untuk sampaikan pendapat mereka atau beri pendapat tentang hasil perbincangan kumpulan itu
· Buat carta/pengurusan grafik yang baru untuk kumpulan itu
· Begitulah seterusnya 

33. The Yarn Yarn 

· Setiap kali seorang ingin memberi pendapat ia diberi benang untuk dililit di tangan
· Akhirnya kumpulan dapat tahu siapa yang lebih memberi pendapat/idea 

34. Kinesthetic Symbols 

· Murid membentuk symbol tangan atau badan untuk menerangkan isi kandungan pelajaran 

35. Team Statements 

· Pelajar berfikir dan berbincang dalam pasangan untuk membentuk pernyataan individu
· Kemudian semua bekerjasama untuk membentuk pernyataan pasukan yang dipersetujui semua 

36. Who am I ? 

· Setiap orang pelajar diberi identitinya pada belakang bajunya (disemat di belakang baju)
· Setiap dari mereka diberi tiga soalan sahaja untuk bertanya kepada kawan lain tentang identity masing-masing.
· Rakannya hanya boleh menjawab “ya atau tidak”
· Apabila identity diperolehi hasil dari klu jawapan yang diberi rakan, individu tersebut boleh menjadi pakar rujuk kepada rakan lain yang belum ‘mengenalpasti” identitinya 

37. Sages Share 

· Pelajar buat sumbangsaran dan setiap dari mereka yang boleh menceritakan lebih lanjut akan idea tersebut, mencatat ‘initial” mereka
· Rakan lain bergilir-gilir untuk menemuramah rakan yang bijak (yg menulis initial tadi) untuk kefahaman lebih lanjut tentang ideanya 

38. Traveling File 

· Setiap pasukan dibekalkan sebuah fail yang di dalamnya ada soalan, kes atau masalah untuk dibincangkan
· Selepas 10-15 minit soalan dan catatan jawapan dimasukkan semula ke dalam fail dan diedarkan kepada pasukan lain
· Setiap pasukan yang mendapat fail baru dari pasukan lain dikehendaki membaca soalan dan jawapan yang ada dalam fail berkenaan sebelum dibincang, ditambah, dihurai dan disunting.
· Setelah setiap pasukan respon kepada 2 atau 3 Traveling File, soalan-soalan dan jawapan-jawapan tersebut dibincangkan dalam kelas secara keseluruhan. 

39. Team Interview 

· Setiap ahli pasukan berkenalan antara satu sama lain dengan bertanyakan maklumat diri berhubung dengan nama, tempat asal, hobi (sambil berdiri) 

40. Team Project 

· Setiap ahli pasukan bekerjasama memberi sumbangan menamakan pasukan, membentuk pasukan sorak ( team cheers), logo pasukan dan warna pasukan 

41. Value Lines 

· Setiap ahli pasukan menyenaraikan nilai-nilai dari yang tertinggi hingga yang terendah dalam aspek kehidupan seharian seperti keselamatan famili, keamanan dunia, keseronokan hidup
· Selepas itu setiap ahli menyenaraikan pula nilai-nilai murni berdasarkan keutamaannya seperti penyayang, jujur, bebas, bertanggungjawab, setia dan lain-lain
· Setiap ahli berikutnya membuat perbandingan untuk menilai hasil kerja mereka 

42. Find-Someone-Who 

· Pelajar dikehendaki mencari seseorang yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti rancangan televisyen yang digemari, makanan kegemaran, ataupun pelajar diberi lambaran kerja yang mengandungi beberapa soalan untuk dicari jawapannya daripada rakan sekelasnya yang tahu 

43. Rotating Review 

· Setiap pasukan membincangkan sesuatu topik , kemudian mencatatkannya di kertas sebak dan memaparkan di tempat pasukan masing-masing
· Setiap pasukan akan bergerak dari satu pasukan ke satu pasukan untuk membuat penilaian hasil kerja setiap pasukan
· Setiap ahli pasukan boleh membuat komen,tambahan idea atau persoalan pada kertas berkenaan dengan menggunakan warna pen yang berbeza 

44. Three-Step Interview 

· Empat orang pelajar dalam satu pasukan
· Langkah 1 : Secara berpasangan seorang pelajar menjadi penemuduga dan seorang lagi yang ditemuduga
· Langkah 2 : Pasangan bertukar peranan di atas
· Langkah 3 : Setiap pelajar secara bergilir berkongsi pengalaman yang dilalui semasa temuduga dengan ahli pasukan yang lain 

45. Two-Box Induction 

· Diwujudkan 2 kategori iaitu contoh dan bukan contoh
· Fasilitator beri ransangan
· Ahli pasukan berbincang secara Round Table untuk wujudkan hipotesis · Setelah hipotesis dibuat secara berulang-ulang dan konsep berkenaan telah dipersetujui oleh semua ahli, satu keputusan dibuat untuk menerima konsep tersebut

Sumber