Monday, 22 January 2018

LATIHAN CUN10012: PENGENALAN MORAL


Sila jawab semua soalan di bawah.

Bahagian A


1. Huraikan pengertian antara moral, etika dan akhlak.
2. Apakah perbezaan antara moral, etika dan akhlak?
3. Bincangkan kepentingan Pendidikan Moral.
4. Senaraikan lima Rukun Negara Malaysia.
5. Nyatakan cabaran yang dihadapi dalam menuju Wawasan 2020.