Sunday, 16 October 2016

Teknik Menjawab Soalan "Perbezaan"


Cara menjawab soalan “perbezaan” ialah:

  1. Lukiskan petak.
  2. Jenis perbezaan di dalam petak mestilah selari.
  3. Jenis perbezaan pada kedua-dua belah petak mestilah diisi dengan jawapan. Jika dibiarkan kosong, markah yang diberikan adalah kosong.
  4. Jika kedua-dua petak diisi dengan jawapan, namun salah satu daripada jawapan dalam mana-mana petak adalah salah, markah tertentu tetap akan diberikan.