Friday, 11 September 2015

Maklumat Unit Pendidikan Islam IKM Bintulu


Matlamat Pendidikan Islam

Membentuk kehidupan berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah supaya menjadi Muslim yang berilmu, berketerampilan dan berperibadi mulia yang menggambarkan insan soleh.

Falsafah

Suatu usaha yang berterusan bagi membentuk sikap, keperibadian dan pandangan hidup berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah bagi mencapai kecemerlangan hidup dan mendapat keredhaan Allah di dunia dan akhirat.

Silibus

a. CUS10011 - Konsep Asas Islam
b. CUS20021 - Tasawwur Islam
c. CUS30031 - Peradaban Islam